Poliittiset aloitteet ovat toteuttamisen arvoisia


Mitä politiikka pohjimmiltaan tarkoittaa? Tutkitaanpa asiaa hieman.

Politiikan tärkeä ja monesti ensisijainen tavoite on yhteisten asioiden hoitaminen. Suomessa kansalaiset valitsevat eduskunnan, joka päättää maata koskevista asioista. Miten eduskunnan työskentely tapahtuu? Perehdytään seuraavaksi asiaan.

Eduskunnan ja hallituksen luottamustehtävät

Eduskunnan tehtävänä on valita pääministeri johtamaan hallitusta. Hallitus puolestaan koostuu ministereistä, jotka valmistelevat ja toteuttavat eduskunnassa tehdyt päätökset, Eduskunta voi toisinaan myös mitata välikysymyksen avulla yksittäisen ministerin tai valtioneuvoston nauttiman luottamuksen. Hallitus vastaa välikysymykseen 15 työpäivän kuluessa. Saatuaan vastauksen välikysymykseen eduskunta pitää välikysymyksestä keskustelun, jonka lopuksi äänestetään yksittäisen ministerin tai valtioneuvoston nauttimasta luottamuksesta. Välikysymyksen avulla on kaadettu yhteensä neljä hallitusta vuosina 1926, 1928, 1957 ja 1958.

Kunnallispolitiikka keskittyy kunnallisten palvelujen kehittämiseen

Jokainen kunta ja siellä asuvat kuntalaiset tarvitsevat osaavaa yhteisten asioiden hoitoa. Käytännössä sekä paikallisesti että valtakunnan tasolla toimivat poliitikot tarvitsevat sekä sosiaalista että tieteellistä pääomaa ja osaavaa harkintaa poliittiseen päätöksentekoon. Puoluetovereiden mielipiteiden kuunteleminen yhteisistä asioista on myös aina todella tärkeää.

Politiikassa tärkeää on sekä yhteisten varojen että oman talouden hallinta. Joskus elämässä saattaa kuitenkin tulla eteen yllättäviä tilanteita ja menoja, joihin ei voi ennalta vaikuttaa. Onneksi ratkaisu on olemassa, eli verkossa on saatavilla edullista vakuudetonta lainaa. Aikaa ja rahaa säästyy kilpailuttamalla haettava laina lainavälityspalvelun avulla. Tiesitkö, että nyt on oikea aika hoitaa talous mukavasti kuntoon, sillä ajankohtainen Lainojen yhdistäminen on todella järkevä ratkaisu. Tutustu asiaan vaikka jo tänään!

Kunnissa tarvitaan paljon lähidemokratiaa, joka tuo esiin kaikki poliittisen osallistumisen ja vaikuttamisen keinot. Päätöksenteko halutaan myös tuoda lähelle jokaista kuntalaista. Kuntatason tärkeitä toimijoita ovat sekä kunnan luottamushenkilöt ja kuntalaisten tuntemat poliittiset paikallisyhdistykset. Poliittisten toimijoiden on omalla toiminnallaan ansaittava äänestäjien luottamus.

Sosiaalinen pääoma tarkoittaa toimivia ihmissuhdeverkostoja

Sosiaalinen toimija on aktiivinen ja nauttii kuntalaisten luottamusta. Kunnallispoliitikolla pitää olla avoin ja kunnioittava suhtautumistapa kuntalaisiin, kun kuntalaisten pitää vuorostaan kokea luottavansa paikallisiin poliittisiin toimijoihin. Poliittisilla päättäjillä on iso vastuu sekä kuunnella kuntalaisten toiveita että tarpeita. Toteuttaakseen yhteisiä tarpeita poliitikon pitää käyttää valtaa.

Politiikka pähkinänkuoressa

Politiikkaa löytyy kaikkialla. Politiikan avulla hoidetaan tärkeitä yhteisiä asioita.

sekä paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Politiikka on sekä

vaaleja että aktiivista äänestämistä, mutta politiikkaa on mukana kaikissa päätöksissä kaikkien vaalien välillä. Milloin sinä olet viimeksi käynyt äänestämässä?

Politiikan avulla jokainen voi halutessaan vaikuttaa moniin jokapäiväisiin ja tärkeisiin asioihin. Ajankohtaiset asiat koskettavat kaikkia eli ketä poliitikot oikein kuuntelevat päätöksiä tehdessään? Tiesitkö, että politiikassa halutaan nostettavan esiin erilaisia näkökantoja monista asioista. Käytännössä valtaa on paitsi kaikilla poliittisilla toimijoilla myös erilaisista taustoista tulevilla kaiken ikäisillä kansalaisilla. Nuoria, opiskelijoita, perheitä ja seniori-ikäisiä tarvitaan mukaan yhteiseen päätöksentekoon. Politiikka on vaikuttamista ja osallistumista, joten anna siis asiantuntemuksesi poliittisten päättäjien asiantuntevaan käyttöön.

politics