Minä, EU:n kansalainen


Suomi on itsenäinen valtio, mutta päättävätkö Suomen eduskunta ja hallitus kaikista Suomea koskevista asioista? Mitkä ovat sellaisia asioista, joista päättää EU, eli Euroopan unioni, Suomen hallituksen sijaan? Mielenkiintoisia asioita, joista kannattaa ottaa selvää.

Suomen tie Eurooppaan on ollut voimakas ja selkeä

Muistatko, milloin Suomi liittyi Euroopan unioniin? Tutkitaan asiaa hieman lähemmin. Suomessa järjestettiin vuonna 1994 neuvoa-antava kansanäänestys, jossa enemmistö kansalaisista kannatti Suomen liittymistä Euroopan unioniin. Kansalaisista peräti 56,9 % sanoi “kyllä” Euroopan unionille. Suomen virallinen EU-jäsenyys astui voimaan heti vuoden 1995 alussa, eli 01.01. 1995.

Ennen Euroopan unioniin liittymistään Suomi kuului jo moniin tärkeisiin Euroopan päättäviin elimiin. Vuonna 1961 Suomi liittyi EFTA:n, eli Euroopan Vapaakauppajärjestön liitännäisjäseneksi. Vuonna 1973 Suomi otti jälleen uuden askeleen Eurooppa taipalellaan, eli solmi merkittävän vapaakauppasopimuksen ETY:n, eli Euroopan talousyhteisön kanssa. Käytännössä tie Euroopan Unionin jäsenyyteen oli todella hyvällä mallilla jo vuonna 1986, jolloin Suomesta tuli Euroopan vapaakauppajärjestön Eftan täysjäsen.

Voidaan siis ansaitusti sanoa, että Suomi on aina ollut todellinen edelläkävijä kaikissa sellaisissa päätöksissä, jotka koskevat Suomen näkyvyyttä ja taloudellista kehitystä Euroopan alueella. Suomi on toiminut aktiivisesti Euroopan pienenä, mutta sitäkin huomattavampana valtiona, joka tunnetaan positiivisesti kaikkialla maailmassa.

Monia suomalaisia kiinnostaa paljon se, että minkälaisista asioista Euroopan Unioni päättää. Käytännössä lainsäädäntövalta Euroopan unionissa on sekä EU:lla että jäsenmailla, jotka päättävät seuraavista asioista:

  • Työllisyys- ja sosiaaliasiat
  • EU:n sisämarkkinat
  • Maatalous-, kalastus- ja ympäristöasiat
  • Sosiaaliseen, taloudelliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyvät asiat
  • Kuluttajansuoja-asiat ja liikenteeseen liittyvät asiat

Päätettävää ja mietittävää on siis todella runsaasti. Käytännössä Euroopan Neuvosto tekee kaikki päätökset lainsäätämisjärjestyksessä yhteistyönä Euroopan Parlamentin kanssa.

Kuinka Euroopan Unioni näkyy juuri sinun elämässäsi?

Jokainen Euroopan kansalainen saa halutessaan helposti tietoa Euroopan unionista ja sen kaikista toimielimistä Euroopan unionin omilta verkkosivuilta. Euroopan Unioniin voi myös soittaa tai lähettää sähköpostia kaikista “mieltä askarruttavista asioista.” Euroopan Unioni löytyy myös sosiaalisesta mediasta.

Minkälaista hyötyä tavalliselle Suomen kansalaiselle on Euroopan Unionista? Euroopan Unionin alueella asuva henkilö voi asua missä tahansa sellaisessa Euroopan Unioniin kuuluvassa jäsenmaassa, jossa haluaa. Kansalainen voi opiskella ja käydä työssä sekä äänestää että asettua vaaleissa ehdolle siinä maassa, jossa kyseisellä hetkellä asuu. Euroopan unionin alueella asuva henkilö saa myös tarvittaessa diplomaattista ja konsuliapua, siinä ne tärkeimmät.

politics