Politiikka


Tässä artikkelissa pohditaan mitä politiikka on. Yleisesti ajatellaan, että hallituksen harjoittama politiikka tarkoittaa yhteisten asioiden hoitamista. Kaikille yhteisiä asioita Suomessa ovat muun muassa koulutus ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Työllisyys ja sen oikea hoitaminen on myös kaikille suomalaisille yhteinen ja tärkeä asia. Eriarvoisuuden vähentäminen ja opiskelijoiden, pienipalkkaisten ja vanhusten aseman parantaminen pitäisi olla suomalaisen politiikan tekemisen tärkeimpiä asioita.

Suomi poliitikon silmin

Miten yksittäinen politiikko näkee suomalaisen yhteiskunnan haasteet ja ongelmat? Jokainen

kansanedustaja ja ministeri on ennen eduskuntaan valitsemistaan ollut aivan tavallinen veronmaksaja, opiskellut ja työskennellyt valitsemassaan ammatissa. Poliitikkona hänelle on nyt auennut mahdollisuus vaikuttaa moniin hänelle itselleen ja yhteiskunnan jäsenille tärkeisiin asoihin.

Jokaisella hallituksella on oma selkeä ja kunnianhimoinen tulevaisuusohjelmansa. Käytännössä siis hallitusohjelma, joka sisältää erilaisia tavoitteita ja niihin liittyviä ratkaisuja kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi. Jokainen politiikko uskoo yleisesti myös siihen, että Suomi on nykyiselläänkin hieno hyvinvointivaltio moniin maihin verrattuna. Suomesta voidaan kuitenkin saada vieläkin parempi paikka elää, asua, opiskella, tehdä työtä tai harjoittaa yritystoimintaa.

Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio, jolla on omat, vahvat peruspilarinsa. Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, toimeentulonturva, vahva osaaminen ja sitä varten hankittu korkea koulutus luovat pohjan hyvinvoivalle Suomelle.

Puolueiden tehtävät

Eduskunnassa on tällä hetkellä yhdeksän puoluetta, jakautuen hallituspuolueisiin ja oppositioon.

SDP:lle on tärkeää oikeudenmukaisuus, eli käytännössä eriarvoisuuden vähentäminen ja pienituloisten aseman selkeä parantaminen.

SDP haluaa turvata myös työllisyyttä vahvistavia tulevaisuusinvestointeja, kehittää tasa-arvoista ja reilua työelämää kaikkien saataville, ottaa konkreettisesti osaa keinoihin, joilla globaalia ilmastonmuutosta torjutaan ja investoida innovaatioihin, osaamiseen ja ennen kaikkea tarvittavaan koulutukseen ihan jokaisen kansalaisen saataville.

Miellyttävään ja avoimeen investointiympäristöön kiinnitetään myös runsaasti huomiota.

Vähähiilinen tuotanto ja houkutteleva ilmastoteknologia tekevät kaikille maailmasta paremman paikan elää ja asua.

Mielipiteiden vaihto tekee hyvää ja puhdistaa ilmaa, kuten monet ovat huomanneet esimerkiksi eduskunnan kyselytuntia seuratessa. Edustajatoverin mielipide on aina arvokas ja siitä voidaan oppia jotakin uutta.

Itselleen vieraiden tai epämiellyttävien asioiden kuuleminen jostakin aiheesta ei aina ole mukavaa, mutta joskus edustajatoveri voi tuoda esiin sellaisia asioita, joita ei ole itse huomannut. Yleisesti voidaankin todeta, että monet poliitikot haluavat kuulla herkällä korvalla sekä äänestäjien että edustajatoverien mielipiteitä.

Suomi haluaa aina olla osana kaikkien maailmanlaajuisten ilmiöiden ja yhteisten asioiden virrassa.

Kestävä talouskasvu käsittää aina tärkeän viennin, teollisuuden hyvän kilpailukyvyn ja yrittäjyyden, johon hallitus haluaa aina kannustaa. Ilmasto- ja energiapolitiikka noudattaa kokonaisvaltaista ilmasto-ohjelmaa, jonka avulla pyritään selvittämään, miten käytännössä voidaan vähentää maankäyttösektorin päästöjä, mikä osaltaan johtaa Suomen hiilinielujen pienentämiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Onko Suomi hyvinvointivaltio?

Suomen eduskunnan poliittisiin rakenteisiin kuuluvat ulkopolitiikka, sisäpolitiikka, koulutuspolitiikka ja sosiaali- ja talouspolitiikka. Suomalainen hyvinvointivaltio on tunnettu myös maailmalla. Hyvinvointivaltion perusosat ovat sosiaaliturva ja hyvinvointipalvelut.

Suomalainen sosiaaliturva haluaa turvata elämän aineellisten edellytysten turvaamisen yksittäisille henkilöille silloin, kun he eivät siihen itse pysty. Yleisimmin syynä ovat sairaus tai jokin muu elämäntilanne, kuten työttömyys. Sosiaaliturva on tärkeä, mutta se ei saa olla ainut eikä aina se ensisijainen vaihtoehto. Miten suomalainen saa äänensä yhteisissä asioissa kuuluviin? Poliittisissa asioissa se tapahtuu äänestäjän valitseman edustajan kautta.

Äänestäminen, eli sijoittaminen oikeaan ehdokkaaseen on aina tärkeää. Sijoittaminen on muutenkin päivän sana. Muista, että elävässä elämässä lähtiessäsi hankkimaan mahdollisia sijoituskohteita, tessin.com/fi/ on apunasi. Haluathan olla sijoittaja, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on varmistaa sijoituskohteilleen hyvä arvonkehitys ja tuotto myös pitkän aikavälin aikana.