Poliittisia keskusteluja ja kiistoja maailmalla


Politiikka on usein kiistoja, erilaisten asioiden sovittelua. Millaisia poliittisia kysymyksiä mediat tuovat esiin maailmalta vuonna 2017? Esimerkiksi Yhdysvaltojen poliittinen keskustelu vaikuttaa varsin polarisoituneelta nykyisen presidentin myötä. Nykyinen presidentti korostaa Yhdysvaltojen etuja, joka usein on ristiriidassa sen suhteen, mitä esim. kansainvälinen yhteisö ja valtalehdistö edustaa. Ilmastokysymykset, vähemmistökysymykset ovat saaneet uudenlaisen merkityksen Trumpin politiikan myötä.

Suurvaltojen väliset suhteet ovat jatkuvasti merkittävä keskustelunaihe. Sekä Euroopan Unionin että Yhdysvaltojen suhteet Venäjään ovat jatkuvasti esillä ja toisaalta Kiinan kasvava rooli maailmanpolitiikassa puhuttaa. Sotilaallisella puolella NATO on tärkeä toimija, ja NATO:n lisääntyvä läsnäolo esimerkiksi Itä-Euroopassa ei miellytä Venäjää. Samalla Euroopan Unioni pyrkii luomaan entistä näkyvämpää roolia maailmanpolitiikassa.

Monissa Afrikan maissa talous ja keskiluokka kasvaa. Kuitenkin Afrikka on maailmanpolitiikassa eräänlainen unohdettu maanosa. Afrikka nousee yleensä otsikoihin jos jotain ikävää tapahtuu.

Euroopassa vuonna 2017 suuri keskustelunaihe on Katalonian itsenäistymispyrkimykset . Myös monet muut alueet Euroopassa ovat ainakin esittäneet halua itsenäistyä jossain vaiheessa. Toinen suuri kysymys Euroopan tulevaisuudesta on Brexit ja mitä se tarkoittaa Euroopalle. Voiko se johtaa laajempaan irtautumiseen Euroopan Unionista.

Yksi keskeisistä poliittista kysymyksistä Euroopassa tänä vuonna on Eurooppaan kohdistuva siirtolaisuus. Kysymys jakaa voimakkaasti eurooppalaisia poliitikkoja ja kansalaisia. Kaikkein vakavinta tässä on se, että Välimereen hukkuu jatkuvasti ihmisiä, koska tilanteeseen ei löydy järkevää ratkaisua.