Lisää poliittisista ideologioista


Pääideologioiden jälkeen käydään lyhyesti läpi muita poliittisia ideologioita. On kuitenkin tärkeä huomata, että usein ideologioiden rajat ovat häilyvät. Esimerkiksi sosialismi ja kommunismi liittyvät läheisesti yhteen. Lisäksi usein ei ole yksimielisyyttä siitä, mikä on ideologiaa ja mikä taas ei.

Kommunismi vastustaa tuotantovälineiden yksityisomistusta. Ehkä tunnetuin kommunistivaltio on Neuvostoliitto, mutta monet kommunismia kannattavat sanovat, että ihanteellinen kommunistivaltio ei toimi kuin NL. Neuvostoliitossa pyrkimyksenä oli luoda vahva valtio, mutta jotkut kommunistit ovat sitä mieltä, että tavoitteena on valtioton yhteiskunta. Tärkeinä kommunistisen ideologian ajattelijoina ovat esimerkiksi Karl Marx ja Vladimir Lenin. Kommunismin erilaisia suuntauksia ovat esimerkiksi marxismi, leninismi, maolaisuus ja stalinismi. Toisaalta näitä yhdistetään usein, esimerkiksi Neuvostoliitossa pyrittiin kehittämään marxismi-leninismiä. Nykyään kommunistinen puolue on vallassa esimerkiksi Kuubassa ja Pohjois-Koreassa.

Fasismia on vaikea määritellä ideologiana, koska se on varsin hajanainen ilmiö, eikä sen perustana ole selkeää ideologista ohjelmaa. Fasismi kehitettiin Italiassa ja tunnetuin poliitikko oli Benito Mussolini. Fasismia on sittemmin käytetty myös laajemmin puhuttaessa äärioikeistolaisesta politiikasta. Fasismi korosti isänmaata ja nationalitismia. Vahva valtio oli keskeisessä osassa fasismia. Fasistisessa ajattelussa esimerkiksi ulkomaita pidettiin alempiarvoisina.

Vaikka fasismi ja kommunismi nähdään usein vastakkaisina ajattelutapoina, joissain kirjoituksissa ne luokitellaan myös toisiaan muistuttaviksi ideologioiksi. Tätä ajattelutapaa perustellaan sillä, että molemmissa vahva valtio, militaria, kontrolli, johtajakultti ja taloudellinen suunnittelu ovat keskeisessä asemassa.

Vielä lyhyesti muista poliittisista aatteista. Anarkismissa valtio pyritään hävittämään ja lait nähdään ihmistä rajoittavana. Kristillisdemokratia sen sijaan korostaa kristillistä etiikkaa hyvinvoinnin levittäjänä, ilman että yksilön tulee turvautua ateistiseen sosialismiin. Kristillisdemokraattiset puolueet ovat olleet vahvoja perinteisesti Euroopassa, ja edelleen esimerkiksi Saksassa kristillisdemokraatit ovat maan suurin puolue. Myös Italiassa kristillisdemokraatit olivat hallitseva puolue useita vuosikymmeniä. Kristillisdemokraatit sijoitetaan monessa maassa enemmän poliittiseen oikeistoon, vaikka tietyissä asioissa heidän tukemat ideat voidaan luokitella enemmän poliittiseen oikeistoon