Poliittinen vuorovaikutus


Poliitikkojen ja kansalaisten välinen vuorovaikutus on nykypäivänä entistä tärkeämpää. Poliittisia puolueita ja näkökantoja on paljon, joten sanoman pitää mennä hyvin perille. Sosiaalinen media tuo ihmiset yhteen, ei siis että USA:n presidentti Donald Trump käyttää lähes päivittäin mielipiteidensä ilmaisemiseen Twitter-tiliään. Poliittisen keskustelun pitää olla selkeää ja sen pitää koskettaa vastaanottajaa eli kansalaista. Kansalaisen pitää huomata, että kaikkien yhteiset asiat on hyvä hoitaa jonkun poliitikon tai puolueen linjaamalla tavalla. Vuorovaikutus niin tapaamisissa kuin medioiden välityksellä on paljolti mielipiteiden hakemista ja esittämistä, tiedon pyytämistä ja jakamista sekä itsestään ja omasta toiminnastaan kertomista. Näkemyksiä mielipiteistä ja linjauksista esitetään paljon aktiivisemmin kuin niitä edes pyydetään.

Poliittinen aatesuunta ei saa koskaan olla este keskustelulle poliitikon ja kansalaisen välisessä dialogissa. Muutamat politiikan tutkijat ovat tulleet siihen lopputulokseen, että suomalaista politiikkaa ohjaa klassinen arvokonservatismi. Puoluekannasta riippumatta koti ja isänmaa ovat jokaiselle kansalaiselle tärkeitä asioita, edustaa sitten itse mitä puoluekantaa tahansa. Edellä mainituista lähtökohdista johtuen luulisi siis, että mielipiteitten vaihto kansalaisen ja poliitikon välillä sujuisi mutkattomasti. Toisin kuitenkin on. Poliittinen vuorovaikutus tyssää yleensä siihen tosiasiaan, ettei kansalainen pidä poliitikkoa tarpeeksi pätevänä tai uskottavana hoitamaan kaikkia suomalaisia koskevia yhteisiä asioita. Poliitikolta taas saattaa puuttua käytännön ymmärrystä tavallisen kansalaisen päivittäisiä asioita kohtaan. Yhteiskunnallinen, taloudellinen kuilu voi olla hyvin syvä näinä aikoina. Kannattaa muistaa, että joskus on tarpeen kääntyä Freedomrahoitus.fi palvelun puoleen.

Ympäristöpolitiikka luo miellyttävän asuinympäristön

Jokainen meistä haluaa, että yhteiskunta on jokaiselle turvallinen paikka elää ja asua. Ihmisen oikeus ihmisarvoon, tasa-arvoon, kotiin, työhön ja koulutukseen on lailla ja asetuksilla taattava. Suomessa näin on, mutta silti kuulee poliitikkojen satunnaisia kannanottoja siitä, miten yhteistä hyvinvointia ei riitä kaikille. Leikkauksia olisi tehtävä nyt ja lähivuosina. Harvempi on kuitenkaan valmis leikkaamaan omastaan eli palkasta ja etuuksistaan. Palkkatasa-arvosta ei voi siis unelmoidakaan tavallisen kansalaisen ja poliitikon välillä.

Poliitikon pitää astua kansalaisen asemaan

Suomalainen menee tavoitteissaan läpi vaikka harmaan kiven, sanotaan. Käytännössä se tarkoittaa, että suomalainen ei vähästä lannistu. Poliittisten puolueiden ja poliitikkojen luotsaama nykyinen työllisyyspoliitikka saa kuitenkin monien ilmeet vakaviksi. Kansanvalta ja demokratia puolustavat tavallisen ihmisen oikeuksia, mutta silti toisinaan tuntuu, että niitä valtiovallan taholta loukataan. Poliitikkojen ei tulisi puheissaan tasapäistää esimerkiksi yhteiskunnan työttömiä, vaan arvostaa yksilöiden taitoa ja kykyä asioiden hoidossa. Kohtuuttomuus ja eriarvoistaminen eivät ole poliittisten puolueiden tehtäviä, sillä sellaista nykyajan yhteiskunnassa on jo liikaa. Poliitikon ja kansalaisen vuoropuhelun pitäisi lähteä terveistä lähtökohdista, jotka tuovat yksilöille hyvän lopputuloksen muuan muassa työllisyyspolitiikan saralla.

Ihmisten yksilöllisyys pitää nähdä rikkautena

Yksilöiden lahjojen ja kykyjen erilaisuus sekä monimuotoisuus pitäisi näkyä rikkautena myös poliitikkojen vaalipuheissa ja etenkin annettujen lupauksien täyttämisessä. Valtio koostuu ihmisistä, me kaikki olemme valtio. Poliitikon ja kansalaisen pitäisi puhua samaa kieltä kaikkien asioiden suhteen ja pyörien pitäisi pyöriä samaan suuntaan. Poliitikon tärkein tehtävä on kuunnella, mitä kansalainen haluaa ja tarvitsee.

Onko poliitikolla niin sanottua kosketuspintaa tavallisen kansalaisen jokapäiväisiin asioihin? Pitäisi olla, sillä poliitikkokaan ei ole aina ollut poliitikko, vaan hänet on yleensä valittu tavallisten kansalaisten riveistä eduskuntaan tai hallitukseen. Poliitikko edustaa kansaa, siis meitä jokaista. Poliitikon tehtävä on kuunnella ja vuorovaikutustilanteissa olla aidosti läsnä. Lupaukset on pidettävä ja ne eivät saa matkan varrella muuttua. politiikka on aatteisiin tai kokonaisnäkemykseen perustuvaa toimintaa, jolla voi vaikuttaa valtiollisiin, valtioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin. On kysymyksessä sitten ulkopolitiikka, sisäpolitiikka, koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka tai talouspolitiikka, jokainen poliitikkojen tekemä päätös tai säädetty laki koskee aina yksittäistä kansalaista, meitä jokaista.