Keskeisiä teemoja suomalaisessa poliittisessa keskustelussa


Aiheet vaihtelevat suurista infrastruktuurihankkeista sosiaali- ja terveyspalvelujen soteuudistukseen Hallintomallia pyritään uudistamaan niin, että maakunnat saisivat enemmän valtaa. Viime vuosina yksi paljon keskustelua ja kiistoja aiheuttanut uudistus on kuntauudistus, jossa usein on luotu suurempia kuntia ja kaupunkeja.

Myös Suomessa, kuten muualla Euroopassa siirtolaisuus on aiheuttanut runsaasti keskustelua. Suomeen on tullut runsaasti siirtolaisia, moni heistä on tullut anomaan turvapaikkaa. Keskustelua ovat aiheuttaneet myös ns. pakkopalautukset. Näiden palautusten vastustajat vetoavat usein siihen, että turvapaikan hakijat lähetetään väkivaltaisiin oloihin, joissa heidän henkensä on uhattuna.

Turvallisuuskysymykset ja terrorismi ovat myös puhuttaneet. Suomea ei enää pidetä ns.lintukotona, jossa mitään pahaa ei voi tapahtua. Tosin Suomessa yhä esimerkiksi poliisin läsnäolo on huomattavasti vähän näkyvämpää kuin monessa muussa Euroopan maassa.

Muita paljon puhuttaneita teemoja suomalaisessa poliittisessa keskustelussa viime vuosina ovat olleet esimerkiksi ydinvoima, homoavioliitot ja alkoholiverotus. Myös esimerkiksi suhtautuminen Venäjään jakaa suomalaista poliittista keskustelua.

Suomalainen poliittinen keskustelu esim. eduskunnassa on usein varsin maltillista verrattuna monien muiden maiden eduskuntaan. Moni voi myös pitää eduskunnan keskustelua varsin tylsänä. Rikkaita kielikuvia ja retorista osaamista pyritään käyttämään, mutta keskustelu on useimmiten varsin asiallista.